کبوتر خانه های اژیه

کبوتر خانه های اژیه

تاریخ دقیقی از زمان احداث برجها در دسترس نیست ، ولی با توجه به قدمت شهر ازیه و آنچه از قدمت سایر برجها ی آن و همچنین سخن پیران شهر بر می آید ، مجموعه در دوران متاخر اسلامی بنا شده است . برخی از کشاورزان به نیت بهبود اوضاع کشت و کار خود کبوترخانه ای ساخته و آنرا وقف اماکن متبرکه می نمودند اند . درآمد حاصله از برجهای موقوفه صرف حسینیه اژیه می شده است . مجموعه برجهای کبوتر اژیه دارای پلان دایرهای و مخروطی شکل است و هر کدام مساحتی در حدود ۵۰ متر مربع را در بر می گیرد . مجموعه از نوع برجهای گروه ۴ ، در طبقات همکف و اول به شکل منشور با مقطع چند ضلعی است که در طبقه اول به وسیله جرزهایی به استوانه خارجی متصل شده اند . ارتفاع متوسط برجها در حدود ۱۴ متر و طول استوانه خارجی ۸ تا ۹ متر است . مصالح بکار رفته خشت خام و گل می باشد . برجها در حدود ۵۶۰۰ کبوتر را در خود جای می داده که دسترسی کبوتر از طریق فلفلدانهای تعبیه شده در بخش فوقانی میسر می شود . برجهای ۱و۲و۳ دارای ۹ فلفلدان و برج ۴ دارای ۱۳ فلفلدان می باشد که همگی آنها به صورت مخروبه در آمده اند . برج موقوفه شماره ۴ دارای ابعاد بزرگتری است ولی به شیوه سه برج دیگر بنا شده است . باتوجه به حجم کوچک برجها تعداد فلفلدانها با ابعاد برجها متناسب نیست .

 

یکی از جاذبه های دیدنی شهر اژیه وجود کبوترخانه ای زیاد در در اطراف آن می باشد.
برج های کبوتر یا کبوترخانه ها بناهایی هستند که عمدتا در مناطق مرکزی ایران در اطراف مزارع و باغات ساخته می شده اند. این بناها معمولا شکل یکسانی دارند، ولی حجمشان با هم متفاوت است. کاربرد آنها گردآوری کود پرندگان برای استفاده در زمین های زراعی بوده است. ولی با تغییر در سبک کشاورزی و استفاده از کودهای صنعتی و شیمیایی کم توجهی صاحبان این کبوترخانه ها باعث شده تعدادی از آنها به کلی مخروبه و تعدادی نیمه ویرانه شود.

 

 

منابع:

varzanehsaba.ir

esfahanshargh.ir

 

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.