تالاب بزوجیق

 تالاب بزوجیق هشترود

تالاب بزوجیق یکی از تالاب های شهرستان هشترود است که در ۴۰ کیلومتری این شهر، بین روستای بزوجیق و گنج آباد در یک فرو رفتگی طبیعی در ۴۶درجه و ۴۵دقیقه و ۴۹ثانیه طول شرقی و ۳۷درجه و ۲۵دقیقه و ۳۴ثانیه عرض شمال واقع شده است.
مساحت تالاب بزوجیق تقریبا ۱۰ هکتار بوده و شکل آن دایره ای است. ارتفاع این تالاب ۱۶۹۰ متر بالاتر از سطح دریاهای آزاد است. عمق این تالاب در بعضی نقاط حدود ۳ متر بوده و نسبت به تالاب های ذولبین و یانیق بیشتر است. علیرغم لب شور بودن آب آن همانند سایر تالاب های منطقه با شروع فصل سرما در یخبندان فرورفته و همزمان با سایر تالاب ها یخ آن ذوب می شود.

آب این تالاب از جریانات سطحی حاصله از نزولات جوی و چشمه موجود در محل تامین می شود.  شوری موجود در آن عمدتا مربوط به املاحی است که از حوزه آبریز در طی سالیان دراز وارد تالاب شده است.

تالاب بزوجیق از طرق جاده هشترود روستای بزوجیق در مسیر جاده هشترود به مراغه قابل دسترسی است.

تصاویر

منابع: پیک هشترود – rostayebezojig.blogfa.com

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.