چشمه تاپ‌ تاپان
  • چشمه تاپ‌ تاپان

    چشمه تاپ‌ تاپان آذرشهر چشمه‌های آب معدنی تاپ‌تاپان در نزدیکی شهر آذرشهر در استان آذربایجان ...

    چشمه تاپ‌ تاپان آذرشهر چشمه‌های آب معدنی تاپ‌تاپان در نزدیکی شهر آذرشهر در استان آذربایجان شرقی واقع شده. آب‌های آن چشمه‌ها که دارای مواد معدنی و بویژه فسفر است برای درمان بسی ...

    بیشتر بخوانید