پیر بر حق
  • مقبره پیراویس (پیر بر حق) مهاباد

    این بنا در روستای مهاباد، در 22 كیلومتری مسیر اردستان به كاشان قرار گرفته است. در این بنا قبر دو عارف بزر ...

    این بنا در روستای مهاباد، در 22 كیلومتری مسیر اردستان به كاشان قرار گرفته است. در این بنا قبر دو عارف بزرگ، پیر اویس و پیر بر حق دیده می‌شود. ساختار نوع ساختارمقبره پیراویس (پیر بر حق) مهاباد بنا چینه ...

    بیشتر بخوانید