مسجد جارچی
  • مسجد جارچی

    مسجد جارچی نام مسجد جارچی کشور  ایران استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی دیرینگی د ...

    مسجد جارچی نام مسجد جارچی کشور  ایران استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخت اثر دوره صفوی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۹۲ تاریخ ثبت ملی ۲۹ آذر ۱۳۱۶ مسجد جا ...

    بیشتر بخوانید