مزارهای پنج‌گانه مراغه
  • مزارهای پنج‌گانه مراغه

    مزارهای پنج‌گانه مراغه گنبدهای مراغه، برجهایی هستند که به تمدن پیش از اسلام و پس از اسلام تقسیم می ...

    مزارهای پنج‌گانه مراغه گنبدهای مراغه، برجهایی هستند که به تمدن پیش از اسلام و پس از اسلام تقسیم می‌شوند و نقش بسیار پررنگی برای بازیابی تاریخ معماری آن زمان ایفا می‌کنند. شهرستان مراغه ...

    بیشتر بخوانید