مدرسه صدر اصفهان
  • مدرسه صدر بازار

    مدرسه صدر نام مدرسه صدر کشور  ایران استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی حوزه علمیه ...

    مدرسه صدر نام مدرسه صدر کشور  ایران استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی حوزه علمیه دیرینگی دوره قاجار دورهٔ ساخت اثر دوره قاجار اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۶۹۴ تاریخ ثبت ملی ۱۷ خردا ...

    بیشتر بخوانید