مدرسه امامیه (بابا قاسم)
  • مدرسه امامیه (بابا قاسم)

    مدرسه امامیه (بابا قاسم) نام مدرسه امامیه (بابا قاسم) کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان ...

    مدرسه امامیه (بابا قاسم) نام مدرسه امامیه (بابا قاسم) کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مدرسه اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۱۴ تاریخ ثبت ملی ۱۵ دی ۱۳۱۰ مدرسه امامیه (باب ...

    بیشتر بخوانید