شهرضا
  • شهرضا

    شهرضا کشور  ایران استان اصفهان شهرستان شهرضا بخش مرکزی نام(های) قدیمی کُمشه، قُمشه مردم جمعیت ۱۵۲٬۳۹۶ نفر ...

    شهرضا کشور  ایران استان اصفهان شهرستان شهرضا بخش مرکزی نام(های) قدیمی کُمشه، قُمشه مردم جمعیت ۱۵۲٬۳۹۶ نفر در سال ۱۳۹۰[۱] رشد جمعیت ؟ جغرافیای طبیعی مساحت ۴۵۷٬۳۷۵ متر مربع ارتفاع از سطح دریا ۱٬۸۲۴ متر ...

    بیشتر بخوانید