شتربان
  • شتربان (دَوه‌چی )

    شتربان (دَوه‌چی ) دَوه‌چی (شُتُرْبانْ) یکی از محله‌های تاریخی و بزرگ شهر تبریز است. این مح ...

    شتربان (دَوه‌چی ) دَوه‌چی (شُتُرْبانْ) یکی از محله‌های تاریخی و بزرگ شهر تبریز است. این محله از سمت شمال به کوه سرخاب، از سمت جنوب به رودخانهٔ مهران‌رود، از سمت شرق به محلهٔ سرخاب ...

    بیشتر بخوانید