سیوند
  • سیوند

    سیوند کشور  ایران استان فارس مردم جمعیت ۶۰۳۳ جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا بدلیل شیب زیاد بافت شهری م ...

    سیوند کشور  ایران استان فارس مردم جمعیت ۶۰۳۳ جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا بدلیل شیب زیاد بافت شهری متغیر از ۲۰۴۰ تا ۲۲۳۰ آب‌وهوا میانگین دمای سالانه ۱۲ درجه سانتی گراد میانگین بارش سالانه ۶۰۰ تا ...

    بیشتر بخوانید