سقندل
  • کتیبه سقندل

    کتیبه سقندل   مولاژ سنگ نبشته میخی اوراتوئی سقندل در موزه آذربایجان نام کتیبه سقندل کشور  ایران ...

    کتیبه سقندل   مولاژ سنگ نبشته میخی اوراتوئی سقندل در موزه آذربایجان نام کتیبه سقندل کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان ورزقان اطلاعات اثر کاربری کتیبه اطلاعات ثبتی شمارهٔ ...

    بیشتر بخوانید