روستای جمال آباد میانه
  • کاروانسرای جمال‌آباد

    کاروانسرای جمال‌آباد نام کاروانسرای جمال‌آباد کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرست ...

    کاروانسرای جمال‌آباد نام کاروانسرای جمال‌آباد کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان میانه اطلاعات اثر کاربری کاروان‌سرا، سرای دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخت اثر دوره ...

    بیشتر بخوانید