دریاچه سد افوس
  • دریاچه سد افوس

    منطقه نمونه گردشگری سد و سرچشمه افوس دریاچه سد افوس در موقعیت جغرافیایی N330054 E500438 در استان اصفهان و ...

    منطقه نمونه گردشگری سد و سرچشمه افوس دریاچه سد افوس در موقعیت جغرافیایی N330054 E500438 در استان اصفهان واقع است. دریاچه سد افوس در جنوب غربی شهرستان افوس قرار گرفته است. طول دریاچه در حدود 300 متر و ...

    بیشتر بخوانید