حمام خسرو آقا اصفهان
  • حمام خسرو آقا

    حمام خسروآقا نام حمام خسروآقا کشور ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری حمام دیرینگ ...

    حمام خسروآقا نام حمام خسروآقا کشور ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری حمام دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخت اثر دوره صفوی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۹۷۶ تاریخ ثبت ملی ۱ مرداد ۱۳۵۳ حما ...

    بیشتر بخوانید