حمام حاج فتح‌ الله
  • حمام حاج فتح‌ الله بناب

    حمام حاج فتح الله نام حمام حاج فتح الله کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان بناب ...

    حمام حاج فتح الله نام حمام حاج فتح الله کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان بناب اطلاعات اثر کاربری حمام دیرینگی دوره قاجار دورهٔ ساخت اثر دوره قاجار اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۳۸ ...

    بیشتر بخوانید