استان آذربایجان غربی
 • سیلوانه

  سیلوانه کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش سیلوانه نام(های) دیگر سیلوانه نام(های) قدیمی ...

  سیلوانه کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش سیلوانه نام(های) دیگر سیلوانه نام(های) قدیمی سیلوانق سال شهرشدن ۱۳۷۹[۱] مردم جمعیت ۱۳۷۸ نفر[۲] جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۱۵۸۷ متر اط ...

  بیشتر بخوانید
 • سیمینه

  سیمینه قره موسالیان کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان بخش سیمینه نام(های) دیگر قره موسالو سا ...

  سیمینه قره موسالیان کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان بخش سیمینه نام(های) دیگر قره موسالو سال شهرشدن ۱۳۸۲ مردم جمعیت ۱٬۵۰۰ نفر جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۱۳۰۹ متر اطلاعات شهری شهرد ...

  بیشتر بخوانید
 • سیه‌چشمه

  سیه‌چشمه قرئینی کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان چالدران بخش بخش مرکزی نام(های) قدیمی قره عینی مر ...

  سیه‌چشمه قرئینی کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان چالدران بخش بخش مرکزی نام(های) قدیمی قره عینی مردم جمعیت ۱۳،۰۱۲ نفر جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۲۰۳۱ متر آب‌وهوا میانگین دمای سالانه ۲۰ ر ...

  بیشتر بخوانید
 • شاهین‌دژ

  شاهین‌دژ سایین‌قالا، شاهَن‌دژ و شاهان‌دژ[۱] کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان شاهین‌دژ بخش مرکزی ن ...

  شاهین‌دژ سایین‌قالا، شاهَن‌دژ و شاهان‌دژ[۱] کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان شاهین‌دژ بخش مرکزی نام(های) قدیمی صایین قلعه افشار[۲][۳] صائین‌قلعه و صائین‌دژ مردم جمعیت ۳۸۸۲۰ نفر[۴] رشد جمعیت ۱/ ...

  بیشتر بخوانید
 • شوط

  شوط کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان شوط بخش مرکزی نام(های) قدیمی شاه‌آباد[۱] مردم جمعیت ۲۱٬۰۴۷ ن ...

  شوط کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان شوط بخش مرکزی نام(های) قدیمی شاه‌آباد[۱] مردم جمعیت ۲۱٬۰۴۷ نفر (۱۳۹۰) جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۹۸۶ متر اطلاعات شهری شهردار محمدزاده پیش‌شماره تلفن ...

  بیشتر بخوانید
 • فیرورق

  فیرورق پـِره کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش بخش مرکزی نام(های) دیگر پره سال شهرشدن ۱۳۴۶ ...

  فیرورق پـِره کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش بخش مرکزی نام(های) دیگر پره سال شهرشدن ۱۳۴۶ خورشیدی مردم جمعیت ۱۱٬۰۰۰ جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۱۱۵۴ متر اطلاعات شهری شهردار نصرال ...

  بیشتر بخوانید
 • قره‌ضیاءالدین

  قره ضیاءالدین کشور ایران استان آذربایجان غربی شهرستان چایپاره بخش بخش مرکزی مردم جمعیت ۲۳۷۶۹ اطلاعات شهری ...

  قره ضیاءالدین کشور ایران استان آذربایجان غربی شهرستان چایپاره بخش بخش مرکزی مردم جمعیت ۲۳۷۶۹ اطلاعات شهری ره‌آورد آجر سفال گرگین پیش‌شماره تلفنی ۰۴۶۲۲۷۲ وبگاه شهرداری قره ضیاءالدین قره ضیاءالدین روی ن ...

  بیشتر بخوانید
 • قطور (شهر)

  قطور کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش قطور سال شهرشدن ۱۳۸۶[۱] مردم قطور روی نقشه ایران ۳۸ ...

  قطور کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش قطور سال شهرشدن ۱۳۸۶[۱] مردم قطور روی نقشه ایران ۳۸.۴۷۲۴° شمالی ۴۴.۴۰۸۴° شرقیمختصات: ۳۸.۴۷۲۴° شمالی ۴۴.۴۰۸۴° شرقی قطور شهری در بخش قطور شهرستان خو ...

  بیشتر بخوانید
 • قوشچی (شهر)

  قوشچی کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش انزل مردم جمعیت ۲٬۸۳۲ قوشچی روی نقشه ایران ۳۸.۵ ...

  قوشچی کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش انزل مردم جمعیت ۲٬۸۳۲ قوشچی روی نقشه ایران ۳۸.۵۹۳۲° شمالی ۴۵.۰۲۱۸° شرقیمختصات: ۳۸.۵۹۳۲° شمالی ۴۵.۰۲۱۸° شرقی قوشچی تنها شهر بخش انزل شهرستان ار ...

  بیشتر بخوانید
 • کشاورز (شهر)

  کشاورز کَشُ هور 250px کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان شاهین‌دژ بخش بخش کشاورز نام(های) دیگر کوش ...

  کشاورز کَشُ هور 250px کشور  ایران استان آذربایجان غربی شهرستان شاهین‌دژ بخش بخش کشاورز نام(های) دیگر کوش حور به معنای راه کوچ نام(های) قدیمی کشاور، کشاور، کوش حور مردم جمعیت ۴۵۰۰ رشد جمعیت ۱۰ جغرافیای ...

  بیشتر بخوانید