آرامگاه امامزاده اسماعیل (میانه)
  • آرامگاه امامزاده اسماعیل (میانه)

    آرامگاه امامزاده اسماعیل نمایی از صحن امامزاده اسماعیل میانه نام آرامگاه امامزاده اسماعیل کشور  ایرا ...

    آرامگاه امامزاده اسماعیل نمایی از صحن امامزاده اسماعیل میانه نام آرامگاه امامزاده اسماعیل کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه اطلاعات اثر کاربری مذهبی، آرامگاه دیرینگی دوره صفوی ...

    بیشتر بخوانید