مجارشین
مجارشین روستای تاریخی مجارشین اطلاعات کلی کشور  ایران استان آذربایجان شرقی شهرستان اسکو بخش بخش مرکزی شهرستان اسکو دهستان گنبرف نام محلی میزه رشین نام‌های قدیمی
بیشتر بخوانید

قلعه کندی
قلعه کندی قلعه کندی از جمله مناطق معدود دنیاست که دارای چشمه های آبگرم معدنی متنوعی می باشد که در استان آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر واقع شده است این چشمه های آبگرم از خا
بیشتر بخوانید