محوطه برد کنته

محوطه برد کنته

محوطه برد کنته

برد کنته محوطه ای از دورۀ آهن پایانی درهفت کیلومتری شهرستان مهاباد دراستان آذربایجان غربی است. این محوطه در یک کیلومتری روستای یوسف کند و بر سر راه جادۀ مهاباد به ارومیه جای گرفته.

برد کنته آمیخته شده از سه بخش برد(Bard) به معنای سنگ،کن(Kon) به معنی سوراخ و حفره و ته پسوند داشتن به معنی سنگ حفره دار است.

البته امکان دارد که کُن با گویش(Kun) به معنی کهن و دیرین هم باشد.

بردکنته محوطه ای دو قلو بوده، تپۀ جنوبی از تپۀ شمالی بزرگتر است و آثار دست کند تنها در این بخش از محوطۀ برد کنته جای گرفته است.

تپۀ اصلی ساختاری خاکی- صخره ای دارد و بلندی آن از سطح دریاهای آزاد حدود۱۳۰۰متر است. جنس ساختمان صخره ای آن از نوع آهکیست.

محوطه برد کنته

بنای برد کنته بر دشت و ویرانه های (شارویران « sharwiran » شهر ویران) می نگرد و در پنج کیلومتری سمت راست روستای دریاز} یا دریاس قرار گرفته که بطلمیوس یونانی نیز از آن با نام داریوسا (daryusa)به عنوان یکی از شهر های ماد یاد کرده است

و نیز مشرف بر دخمه و آرامگاه ماننایی- مادی فقره قا (faqraqa) می باشد .

محوطه برد کنته

آتشکده ی بردکنته محوطه ای است سنگی با پله های سنگی بیشمار کنده شده به دور آن. این محوطه ی باستانی مربوط به هزاره قبل از میلاد می باشد،

یعنی روزگار شکوه و قدرت مانناییها در این منطقه. تا کنون هیچ نوشته ای یافته نشده که بر ما معلوم دارد نام اصلی این بنا چه بوده است.ساکنان شهرویران این بنا را بردکنته می خوانند که اشارتی است به قداست سنگ است.

محوطه برد کنته

منابع:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.