امامزاده شهباز اژیه

امامزاده شهباز اژیه

 آستان مقدس امامزاده سلطان شهباز (علیه السلام) ـ اژیه

نسب این امامزادة بزرگوار به روایت اهالی و معتمدین شهر به امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می رسد.
به امامزاده سلطان شهباز (علیه السلام) معروف می باشد.
آستان امامزاده سلطان شهباز (علیه السلام) در شهرستان جلگه و جرقویه، شهر اژیه واقع در بخش جلگه قرار دارد. این بنا تا سال ۱۳۷۵ مصالح خشت و گل داشته که با همت اهالی، هیئت امناء تخریب و بنای جدید آن در حال ساخت می باشد. این ساختمان به مرور زمان تا به این سامان رسیده که هم اکنون مساحت زیر بنایی بالغ بر ۱۰۰ متر مربع دارد. همچنین اسکلت بندی گنبد دو پوش زیارتگاه شکل گرفته که از کف ۲۴ متر ارتفاع دارد که در آیندة نزدیک ساخته خواهد شد.

آدرس:

استان اصفهان ـ شهرستان جلگه و جرقویه ـ شهر اژیه.

 

منبع:
emamzadegan.ir

 

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.