گورستان النجق مرند

گورستان النجق مرند

قبرستانی با قدمت دو هزار و پانصد ساله. از بقایای آق قویونلو ها و قرا قویونلو ها هنوز هم قوچ های سنگی تراشیده شده بر جای مانده است این قبرستان آکنده از سنگ های مستطیل شکل تراشیده شده منظم و با شکوه است

منبع:

http://eeeo.persianblog.ir/post/17/

موقعیت روی نقشه

 

 

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.