آسیاب ابی سیس (سفره خانه ی سنتی آسیاب آبی)

آسیاب ابی سیس

آسیاب ابی سیس گه اکنون در داخل سفره ساخنه سنتی آسیاب ابی جای گرفته است از مکان تاریخی و توریستی شهر سیس به شمار می اید.

سفره خانه آسیاب آبی سیس در شمال شهر و در دامنه طبیعت و رودخانه دائمی که از کوههای میشو سرچشمه می گیرد قرار گرفته است.

سفره خانه سنتی آسیاب آبی سیس در کنار طبیعت زیبا و یک مکان تاریخی که آنهم آسیاب آبی باشد در کشورمان کمتر می توان یافت

 

 

 

موقعیت روی نقشه

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.