مناطق دیدنی ایران
خانه کلانتر
خانه و باغ کلانتری خانه و باغ کلانتری مربوط به دوره قاجار است و در تبریز، خیابان عباسی، کوچه هاشمی،
مدرسه جده بزرگ
مدرسه جده بزرگ تصویری از مدرسه جده بزرگ نام مدرسه جده بزرگ کشور  ایران استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی