Mount Sofeh
  • کوه صفه اصفهان

    صفه ارتفاع ۲۲۵۷ متر از سطح دریا تلفظ صُفِه مکان مکان جنوب شهر اصفهان رشته‌کوه زاگرس     کو ...

    صفه ارتفاع ۲۲۵۷ متر از سطح دریا تلفظ صُفِه مکان مکان جنوب شهر اصفهان رشته‌کوه زاگرس     کوه صفه نام کوهی است از سلسله جبال زاگرس در منتهی‌الیه جنوب جغرافیایی اصفهان که از شمال به ج ...

    بیشتر بخوانید