یزدخواست
  • ایزدخواست

    ایزدخواست کشور  ایران استان فارس شهرستان آباده بخش مرکزی نام(های) قدیمی یزدِخواست مردم جمعیت ۷۵۰۶ جغرافیا ...

    ایزدخواست کشور  ایران استان فارس شهرستان آباده بخش مرکزی نام(های) قدیمی یزدِخواست مردم جمعیت ۷۵۰۶ جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۲۱۴۲ متر اطلاعات شهری پیش‌شماره تلفنی ۰۷۵۲۲۲۶ وبگاه شمال فارس ایزدخو ...

    بیشتر بخوانید