یخچال مهاباد
  • یخچال مهاباد

    مهاباد یکی از شهرهای مرکزی ایران است که در مسیر جنوب به شمال جاده شماره 71 (یزد - کاشان) قراردارد. شهر مه ...

    مهاباد یکی از شهرهای مرکزی ایران است که در مسیر جنوب به شمال جاده شماره 71 (یزد - کاشان) قراردارد. شهر مهاباد مرکز بخش مهاباد است که از توابع شهرستان اردستان استان اصفهان ایران می‌باشد. یخال مهاباد یک ...

    بیشتر بخوانید