گوروان
  • جورقان

    جورقان گوروان کشور  ایران استان همدان شهرستان همدان بخش چارچیک نام(های) دیگر گوروان نام(های) قدیمی گورآهو ...

    جورقان گوروان کشور  ایران استان همدان شهرستان همدان بخش چارچیک نام(های) دیگر گوروان نام(های) قدیمی گورآهوان - سال شهرشدن 1378 مردم جمعیت ۹۱۹۳ نفر در سال ۱۳۸۵ جغرافیای طبیعی مساحت ۱۲۵۶۳۷۴ متر مربع ارتف ...

    بیشتر بخوانید