گنبد سرخ
  • گنبد سرخ

    گنبد سرخ نام گنبد سرخ کشور  ایران اطلاعات اثر کاربری گنبد اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۳۴ تاریخ ثبت ملی ...

    گنبد سرخ نام گنبد سرخ کشور  ایران اطلاعات اثر کاربری گنبد اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۳۴ تاریخ ثبت ملی ۱۵ دی ۱۳۱۰   گنبد سرخ مراغه نام یک بنا به ساخت سال ۵۴۲ هجری قمری در دوره سلجوقی است. سبک م ...

    بیشتر بخوانید