کیقال
  • برج کیقال

    برج کیقال نام برج کیقال کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان ورزقان اطلاعات اثر کا ...

    برج کیقال نام برج کیقال کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان ورزقان اطلاعات اثر کاربری برج دیرینگی دوران‌های تاریخی پس از اسلام دورهٔ ساخت اثر دوران‌های تاریخی پس از ا ...

    بیشتر بخوانید