کوه قره بابا (خداجو)
  • کوه قره بابا (خداجو)

    قره بابا کوه مقدس خراجو محوطه تاریخی و مذهبی قره بابا در 200 متری غرب شهر خراجو و در مسیر راه اهن مراغه ب ...

    قره بابا کوه مقدس خراجو محوطه تاریخی و مذهبی قره بابا در 200 متری غرب شهر خراجو و در مسیر راه اهن مراغه به میانه واقع است. ارتفاع کوه در حدود 300 متر که با شیب تندی همراه است. پایین دست کوه دارای چشمه ...

    بیشتر بخوانید