کوهنجان
  • کوهنجان

    کوهنجان کشور  ایران استان فارس شهرستان سروستان بخش کوهنجان نام(های) قدیمی گلشن سال شهرشدن ۱۳۸۷ مردم ...

    کوهنجان کشور  ایران استان فارس شهرستان سروستان بخش کوهنجان نام(های) قدیمی گلشن سال شهرشدن ۱۳۸۷ مردم جمعیت شهر :۳۷۳۹ سرشماری ۱۳۹۰[۱]   بخش: ۱۲۸۶۰ سرشماری ۱۳۹۰[۲] جغرافیای طبیعی ارتفاع از ...

    بیشتر بخوانید