کوار
  • کوار

    کشور  ایران استان فارس شهرستان کوار مردم جمعیت ۱۰۴۰۰۰ جغرافیای طبیعی مساحت ۱۶۵۰ کیلومتر مربع ارتفاع از سط ...

    کشور  ایران استان فارس شهرستان کوار مردم جمعیت ۱۰۴۰۰۰ جغرافیای طبیعی مساحت ۱۶۵۰ کیلومتر مربع ارتفاع از سطح دریا ۱۵۸۹ متر آب‌وهوا میانگین دمای سالانه ۲۲ درجه سانت گراد میانگین بارش سالانه ۳۲۴ میلیمتر ا ...

    بیشتر بخوانید