کنارتخته
  • کنارتخته

    کنارتخته کشور  ایران استان فارس شهرستان کازرون بخش کنارتخته و کمارج سال شهرشدن ۱۳۶۹ مردم جمعیت ۱۴٬۵۰۰ نفر ...

    کنارتخته کشور  ایران استان فارس شهرستان کازرون بخش کنارتخته و کمارج سال شهرشدن ۱۳۶۹ مردم جمعیت ۱۴٬۵۰۰ نفر تراکم جمعیت ۱٫۲۱ نفر بر کیلومتر مربع جغرافیای طبیعی مساحت ۲۵ کیلومتر مربع ارتفاع از سطح دریا ۵ ...

    بیشتر بخوانید