کلیسای مریم و هاکوپ
  • کلیسای مریم و هاکوپ (اصفهان)

    مجموعه کلیسای مریم و هاکوپ مقدس     نام مجموعه کلیسای مریم و هاکوپ مقدس کشور  ایران استان ...

    مجموعه کلیسای مریم و هاکوپ مقدس     نام مجموعه کلیسای مریم و هاکوپ مقدس کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی، مجموعه تاریخی دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخ ...

    بیشتر بخوانید