کلیسای شوغاگات مقدس
  • کلیسای شوغاگات مقدس

    کلیسای شوغاگات مقدس «کلیسای شوغاگات مقدس» اطلاعات اولیه موقعیت تبریز، استان آذربایجان شرقی ...

    کلیسای شوغاگات مقدس «کلیسای شوغاگات مقدس» اطلاعات اولیه موقعیت تبریز، استان آذربایجان شرقی  ایران دین کلیسای حواریونی ارامنه Rite Armenian Ecclesiastical or organizational status خوب ...

    بیشتر بخوانید