کلیسای استپانس مقدس
  • کلیسای استپانس مقدس (اصفهان)

    کلیسای استپانس مقدس (اصفهان) آدرس: جنوب خیابان خواجه نظر غربی و در محله­ هاکوپجان قرار گرفته است این ...

    کلیسای استپانس مقدس (اصفهان) آدرس: جنوب خیابان خواجه نظر غربی و در محله­ هاکوپجان قرار گرفته است این کلیسا در جنوب خیابان خواجه نظر غربی و در محله­ هاکوپجان قرار گرفته و در سال 1614م بنا شده. ...

    بیشتر بخوانید