کاکی
  • کاکی

    کاکی کشور  ایران استان بوشهر شهرستان دشتی بخش بخش کاکی مردم جمعیت ۹۸۹۳ نفر کاکی روی نقشه ایران ۲۸.۳۳۹° شم ...

    کاکی کشور  ایران استان بوشهر شهرستان دشتی بخش بخش کاکی مردم جمعیت ۹۸۹۳ نفر کاکی روی نقشه ایران ۲۸.۳۳۹° شمالی ۵۱.۵۲۳° شرقیمختصات: ۲۸.۳۳۹° شمالی ۵۱.۵۲۳° شرقی کاکی شهری است در استان بوشهر ایران. شهر کاکی ...

    بیشتر بخوانید