کامفیروز
  • کامفیروز

    کامفیروز کشور  ایران استان فارس شهرستان مرودشت بخش کامفیروز مردم جمعیت ۲۷۹۲نفر جغرافیای طبیعی ارتفاع از س ...

    کامفیروز کشور  ایران استان فارس شهرستان مرودشت بخش کامفیروز مردم جمعیت ۲۷۹۲نفر جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۱۷۰۰ تا ۳۷۰۰ متر اطلاعات شهری پیش‌شماره تلفنی ۰۷۲۹ تابلوی خوش‌آمد به شهر کامفیروز روی ن ...

    بیشتر بخوانید