کاظم‌آباد
  • کاظم‌آباد (کرمان)

    کاظم‌آباد کشور  ایران استان کرمان شهرستان کرمان بخش بخش چترود سال شهرشدن 1376 مردم جمعیت 6300 جغرافیای طب ...

    کاظم‌آباد کشور  ایران استان کرمان شهرستان کرمان بخش بخش چترود سال شهرشدن 1376 مردم جمعیت 6300 جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۱۷۱۹ متر اطلاعات شهری شهردار مهندس فرهاد ابراهیم پور پیش‌شماره تلفنی 364 ...

    بیشتر بخوانید