کازرون
  • کازرون

    کازرون کازرون کشور  ایران استان فارس شهرستان کازرون بخش مرکزی نام(های) دیگر شهر سبز، شهر علم نام(های) قدی ...

    کازرون کازرون کشور  ایران استان فارس شهرستان کازرون بخش مرکزی نام(های) دیگر شهر سبز، شهر علم نام(های) قدیمی بلدالعتیق، شهر سبز، گازرگاه، گازرا، گازران، گازرون سال شهرشدن دارای قدمت تاریخی مردم جمعیت ۱ ...

    بیشتر بخوانید