چنارشاهیجان
  • قائمیه

    قائمیه چنارشاهیجان کشور  ایران استان فارس شهرستان کازرون بخش چنارشاهیجان سال شهرشدن ۱۳۷۱ مردم جمعیت ۲۵۳۵۵ ...

    قائمیه چنارشاهیجان کشور  ایران استان فارس شهرستان کازرون بخش چنارشاهیجان سال شهرشدن ۱۳۷۱ مردم جمعیت ۲۵۳۵۵ نفر (سرشماری ۱۳۹۰) جغرافیای طبیعی مساحت ۳۶۰ ارتفاع از سطح دریا ۸۸۹ متر قائمیه (نامی بومی و پیش ...

    بیشتر بخوانید