پهلوی
 • خانه ثقة الاسلام

  خانه ثقة الاسلام نام خانه ثقة الاسلام کشور ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز اطلاعات اثر کار ...

  خانه ثقة الاسلام نام خانه ثقة الاسلام کشور ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز اطلاعات اثر کاربری خانه دیرینگی دوره پهلوی دورهٔ ساخت اثر دوره پهلوی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۶۱۴۷ تاریخ ثبت مل ...

  بیشتر بخوانید
 • خانه اردوبادی

  خانه اردوبادی نام خانه اردوبادی کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز اطلاعات اثر کار ...

  خانه اردوبادی نام خانه اردوبادی کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز اطلاعات اثر کاربری خانه دیرینگی دوره پهلوی اول دورهٔ ساخت اثر دوره پهلوی اول اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۴۹۹ تاری ...

  بیشتر بخوانید