پل شهر چای میانه
  • پل شهر چای

    پل شهر چای     تصویر هوایی از پل شهرچای میانه نام پل شهر چای کشور  ایران استان آذربایجان ش ...

    پل شهر چای     تصویر هوایی از پل شهرچای میانه نام پل شهر چای کشور  ایران استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش بخش مرکزی اطلاعات اثر کاربری پل، اقامتگاه دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخت اث ...

    بیشتر بخوانید