پارک بزرگ تبریز
  • پارک بزرگ تبریز

    پارک بزرگ تبریز پارک بزرگ تبریز، پارکی در حال احداث در شهر تبریز و در شمال غرب این شهر است. این پارک با م ...

    پارک بزرگ تبریز پارک بزرگ تبریز، پارکی در حال احداث در شهر تبریز و در شمال غرب این شهر است. این پارک با مساحت ۸۰۰ هکتار، به عنوان یکی از بزرگترین پارک‌های ایران و خاورمیانه مطرح است. در حال حاضر ...

    بیشتر بخوانید