موزهٔ محرم (خانهٔ صحتی) تبریز
  • موزهٔ محرم (خانهٔ صحتی) تبریز

    موزهٔ محرم (خانهٔ صحتی) تبریز موزهٔ محرم یکی از موزه‌های مردم‌شناسی شهر تبریز است که در محل خان ...

    موزهٔ محرم (خانهٔ صحتی) تبریز موزهٔ محرم یکی از موزه‌های مردم‌شناسی شهر تبریز است که در محل خانهٔ صحتی در محلهٔ راسته‌کوچه قرار گرفته‌است. این موزه به مطالعهٔ ابعاد عاشورا پرداخته ...

    بیشتر بخوانید