مشکان
  • مشکان

    شهر مشکان مرکز بخش پشتکوه، شهرستان نی‌ریز، استان فارس در جنوب ایران.[۱] این شهر در فاصله ۳۰۳ کیلومتری یزد ...

    شهر مشکان مرکز بخش پشتکوه، شهرستان نی‌ریز، استان فارس در جنوب ایران.[۱] این شهر در فاصله ۳۰۳ کیلومتری یزد، ۳۰۷ کیلومتری کرمان و ۳۰۵ کیلومتری شیراز قرار دارد. شهر مشکان در ۶۳ کیلومتری نی‌ریز قرار دارد. ...

    بیشتر بخوانید