مسجد مصری اصفهان
  • مسجد مصری اصفهان

    مسجد مصری نام مسجد مصری کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی اطلاع ...

    مسجد مصری نام مسجد مصری کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۷۳ تاریخ ثبت ملی ۱۲ اسفند ۱۳۱۵ مسجد مصری مربوط به سدهٔ ۱۱ ه. ق. است و در اص ...

    بیشتر بخوانید