مسجد حاج محمد جعفر آباده‌ای
  • مسجد حاج محمد جعفر آباده‌ای

    مسجد حاج محمد جعفرآباده‌ای نام مسجد حاج محمد جعفرآباده‌ای کشور ایران شهرستان اصفهان اطلاعات اثر ...

    مسجد حاج محمد جعفرآباده‌ای نام مسجد حاج محمد جعفرآباده‌ای کشور ایران شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۳۸۸ تاریخ ثبت ملی ۳۰ خرداد ۱۳۵۸ مسجد حاج محمد جعفر آباده ...

    بیشتر بخوانید