مسجد ایلچی
  • مسجد ایلچی اصفهان

    مسجد ایلچی نام مسجد ایلچی کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی اطل ...

    مسجد ایلچی نام مسجد ایلچی کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۷۱ تاریخ ثبت ملی ۱۲ اسفند ۱۳۱۵ مسجد ایلچی مربوط به سدهٔ ۱۱ ه. ق. است و در ...

    بیشتر بخوانید